LUCKY

Nón theo cung hoàng đạo

zodiac-signs02

Trong chiêm tinh học và thiên văn học thời cổ đại, các Cung Hoàng Đạo là một vòng tròn 360° và được phân chia làm 12 nhánh, mỗi nhánh tương ứng với một cung, góc 30°. Cung Hoàng Đạo tạo ra bởi các nhà chiêm tinh học Babylon cổ đại từ những năm 1645 trước Công nguyên.

 

Vòng tròn 12 Cung Hoàng Đạo (12 Chòm Sao) hoàn hảo với 12 cung tương xứng với bốn mùa và 12 tháng. Các cung được phân chia làm bốn nhóm yếu tố (Lửa, Nước, Khí, Đất), mỗi nhóm yếu tố gồm 3 cung đại diện cho các cung có tính cách tương đồng với nhau.

Bạn thuộc cung nào?

Hãy cá nhân hoá chiếc nón của bạn theo cung hoàng đạo để thể hiện cá tính của mình.

Giá bán lẻ: 249.000 đồng